Camino Duurzame Energie

Over ons

Camino Duurzame Energie is aanbieder in Nederland van AkoTec heatpipes (zonnecollectoren) Door het gebruik van zonnecollectoren wordt warm water geproduceerd. De zonnecollector bestaat uit een hoeveelheid heatpipes. Dit zijn vacuüm buizen met daarin geplaatst een absorber die het zonlicht opvangt. De warmte van het zonlicht wordt overgegeven aan een koperen heatpipe. In deze heatpipe bevindt zich een kleine hoeveelheid vloeistof. Door de verwarming onder invloed van de zon verdampt deze vloeistof en wordt deze getransporteerd naar het uiteinde van de buis waar deze warmte wordt afgegeven aan het circuit dat leidt naar het buffervat waar het water wordt verwarmd.

Door de lagere temperatuur die het gevolg is van deze afgifte aan het circuit wordt de damp in de heatpipe weer gecondenseerd en vloeit deze terug waarna het gehele proces zich onder invloed van het zonlicht weer herhaalt. De gebruikte vloeistof is bijzonder geschikt, omdat het de warmte optimaal opneemt en niet eerder afgeeft dan aan het einde van de buis, waar de condensatie plaatsvindt.

Het heatpipe principe is reeds belang bekend en wordt wereldwijd toegepast. AkoTec uit Duitsland heeft haar heatpipes echter zodanig ontwikkeld en getest dat gesteld mag worden dat de AkoTec heatpipes gelden als één van de meest innovatieve en duurzame zonnecollectoren op de markt. Dit systeem is beschermd door diverse octrooien. De AkoTec heatpipes werken onder alle omstandigheden optimaal, dus ook als er bewolking of diffuus zonlicht is. Doordat de heatpipe volkomen vacuüm is, zal het systeem binnen minuten zorgen voor flinke verwarming van het water, nagenoeg onafhankelijk van de buitentempratuur.

Dit maakt de AkoTec heatpipes bijzonder geschikt voor gebruik in Nederland en wel overal waar warm water nodig is zoals in particuliere huishoudens, in instellingen, bij zwembaden, sportcomplexen en in fabrieken. Na installatie hebben de AkoTec heatpipes nauwelijks onderhoud of nazorg nodig. Zij reinigen zichzelf, zijn storm-, hagel- en sneeuwbestendig. De AkoTec heatpipes worden met 10 jaar garantie geleverd en hebben een verwachte levensduur van 25 jaren. Met de AkoTec heatpipes wordt een eenvoudige maar zeer effectieve bijdrage geleverd aan de besparing van de CO2-uitstoot en de verbetering van onze leefomgeving.

Aanschaffen heatpipes

Leaseconcept

In samenwerking met Gemlease en ondersteund door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten bieden wij een leaseconcept voor gemeenten en andere instellingen met publieke taak.

Gemeenten en andere publieke instellingen hebben een voorbeeldfunctie bij het realiseren van milieudoelstellingen. Zeker nu 2020 snel dichterbij komt. Veel gemeenten zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om het gebruik van aardgas en andere niet hernieuwbare energie te beperken en meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Veel gemeenten hebben reeds programma’s voor de inzet van zonnepanelen voor de opwekking van stroom. Slechts enkele gemeenten hebben de voordelen ontdekt van de inzet van thermische zonne-energie. Bij thermische zonne-energie wordt gebruik gemaakt van zonlicht om warm water te produceren.

Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden voor de verwarming van warm water voor zwembaden en douchewater voor sporthallen. Maar ook voor ondersteuning in de watervoorziening en verwarming van scholen en instellingen en zelfs voor milieubewuste koeling.

Warm water wordt opgewekt met gebruik van zogenaamde heatpipes die de zonnewarmte omzetten in bruikbare warmte. Dit werkt goed zowel in de zomer maar ook in de winter.

In Nederland biedt Camino Duurzame energie heatpipes van het Duitse merk AkoTec. In samenwerking met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is Gemlease in staat een passend arrangement aan te bieden waardoor ook uw gemeente zonder incidentele kosten, zonder administratieve belasting en tegen gunstige voorwaarden gebruik kan maken van deze nieuwe besparingsmogelijkheid die het duurzame karakter van uw gemeente een belangrijke impuls geeft. Voor verdere informatie of een passende aanbieding kunt u terecht bij onze adviseur de heer Henk Schepers op 06 …….

Berkenvenseweg 3 5473NN Heeswijk-Dinter
jandebeer@caminoduurzameenergie.nl
+31 (0) 610911751

Vragen of bestellingen? Neem contact op!

Bericht verzonden! We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw!
Leegmaken
© 2015 Camino Duurzame Energie